Studienreise deutscher Kuratorinnen und Kuratoren durch die Slowakei

Vom 22.5.-27.5.2017 führte die vom Goethe Institut in Bratislava organisierte Reise 11 Kuratorinnen und Kuratoren aus ganz Deutschland in die slowakische Kunstszene ein. Ziel der Reise war es, die zeitgenössische slowakische Kunst kennen zu lernen, verschiedene Kulturinstitutionen zu besuchen und internationale Kontakte im Bereich Bildende Künste zu knüpfen. An der Reise nahmen Kuratorinne und Kuratoren von Galerien und Museen aus Berlin, Düsseldorf, Köln und Leipzig teil. Die Reise führte in und durch Institutionen, Ausstellungen und Ateliers in Bratislava, Žilina, Košice und Banská Štiavnica (BANSKÁ STANICA, Cvernovka, Kunstfakultät der Technischen Universität Košice, Galerie Krokus, Galerie Schemnitz, Kino Úsmev, Kunsthalle Bratislava, Slowakische Nationalgalerie, Slowakisches Design Zentrum, Ostslowakische Galerie). Die Teilnehmer konnten sich ein umfassenden Bild von der slowakischen Kunstszene, die im Ausland weitgehend unbekannt ist, machen und nützliche Kontakte knüpfen. Ein Ergebnis der so gewonnen Kontakte ist zum Beispiel eine Ausstellung zur slowakischen und tschechischen zeitgenössischen Kunst in Leipzig, unter Regie der deutschen Kuratorin Verena Tintelnot und der slowaksichen Kuratorin Lenka Kukurova.

Siehe: ERSCHÜTTERUNGEN / SHOCK WAVES

Študijná cesta nemeckých kurátorov a kurátoriek po Slovensku

V máji 2017 (22.5.-27.5.2017) zorganizoval Goetheho Inštitút na Slovensku študijnú cestu pre jedenásť kurátorov a kurátoriek z Nemecka. Cieľom bolo spoznať slovenské súčasné umenie, kultúrne inštitúcie a zároveň nadviazať medzinárodnú spoluprácu na poli súčasného výtvarného umenia. Študijnej cesty sa zúčastnili kurátori a kurátorky z galérií a múzeí v Berlíne, Düsseldorfe, Kolíne nad Rýnom a z Lipska. Program na Slovensku zahŕňal návštevu inštutúcií, výstav a ateliérov v Bratislave, Žiline, Košiciach a v Banskej Štiavnici (BANSKÁ ST ANICA, Cvernovka, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Galéria Krokus, Galéria Schemnitz, Kino Úsmev, Kunsthalle Bratislava, Slovenská národná galéria, Slovenské centrum dizajnu, Východoslovenská galéria). Cieľom cesty bolo urobiť si obraz o slovenskej výtvarnej scéne, ktorá je v zahraničí pomerne neznáma, a získať dôležité kontakty. Výsledkom nadviazanej spolupráce je napríklad pripravovaná výstava slovenského a českého umenia kurátorovaná nemeckou kurátorkou Verenou Tintelnot a slovenskou kurátorkou Lenkou Kukurovou v spolupráci s Honorárnym konzulátom SR v Lipsku.

Viac: ERSCHÜTTERUNGEN / SHOCK WAVES

Impressionen

© Lenka Kukurová